تاریخ به روز رسانی: 1402/07/12

سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي آب و فاضلاب

همکار محترم، در صورتی وب‌سایت شما در فهرست زیراطلاع‌رسانی نشده و یا آدرس آن تغییر کرده با پست الکترونیک  s.torabi (at) moe.gov.ir  مکاتبه نمایید
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي https://www.abfaazarbaijan.ir
شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي https://www.abfaazgharbi.ir
شركت آب و فاضلاب استان اردبيل https://www.abfa-ardabil.co.ir
شركت آب و فاضلاب استان اصفهان https://www.abfaesfahan.ir
83
87
93
شركت آب و فاضلاب استان البرز https://www.abfa-alborz.ir
شركت آب و فاضلاب استان ايلام https://www.abfa-ilam.ir
شركت آب و فاضلاب استان بوشهر https://www.abfa-bushehr.ir
استان تهران
شركت آب و فاضلاب استان تهران https://www.tpww.ir
87
90
شركت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران https://seast.tpww.ir
شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران https://swest.tpww.ir
شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران https://east.tpww.ir
شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران https://wtown.tpww.ir
شركت فاضلاب تهران https://ts.tpww.ir
شهر تهران
شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران https://tww.tpww.ir
شركت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران https://t1ww.tpww.ir
شركت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران https://t2ww.tpww.ir
شركت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران https://t3ww.tpww.ir
شركت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران https://t4ww.tpww.ir
شركت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران https://t5ww.tpww.ir
شركت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران https://t6ww.tpww.ir
شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي https://www.abfa-khj.ir
شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي https://www.abfakhorasan.ir
85
87
95
شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي https://www.abfankh.ir
شركت آب و فاضلاب استان خوزستان https://www.abfakhz.ir
شركت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختياري https://www.abfa-chb.ir
شركت آب و فاضلاب استان زنجان https://www.znabfa.ir
شركت آب و فاضلاب استان سمنان https://www.sww.ir
87
شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان https://www.abfasb.ir
شركت آب و فاضلاب استان فارس https://www.abfa-fars.ir
85
شركت آب و فاضلاب استان قزوين https://abfaqazvin.ir
شركت آب و فاضلاب استان قم https://www.abfa-qom.ir
شركت آب و فاضلاب استان كردستان http://www.abfa-kurdistan.ir
شركت آب و فاضلاب استان كرمان https://www.abfakerman.ir
95
شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه https://www.abfaksh.ir
شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد http://www.abfa-kb.ir
شركت آب و فاضلاب استان گلستان https://www.abfagolestan.ir
شركت آب و فاضلاب استان گيلان http://www.abfa-guilan.ir
شركت آب و فاضلاب استان لرستان https://www.abfa-lorestan.ir
شركت آب و فاضلاب استان مازندران http://www.abfa-mazandaran.ir
شركت آب و فاضلاب استان مركزي https://www.abfamarkazi.ir
شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان http://www.abfahormozgan.com
87
93
95
97
شركت آب و فاضلاب استان همدان https://www.hww.ir
شركت آب و فاضلاب استان يزد https://www.abfayazd.ir
شركت آب و فاضلاب اهواز https://www.aww.co.ir
شركت آب و فاضلاب شيراز https://www.abfa-shiraz.ir
90
93
95
97
شركت آب و فاضلاب كاشان http://www.abfakashan.ir
شركت آب و فاضلاب مشهد https://www.abfamashhad.ir
83
87
90
93
97

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"