شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
پرتال http://www.moe.gov.ir
سايت خبري http://news.moe.gov.ir
هيات مركزي گزينش http://gozinesh.moe.gov.ir
فراخوان مدیران برق http://f-bargh.moe.gov.ir
مركز روابط عمومي و اطلاع رساني http://pr.moe.gov.ir
#هرهفته الف-ب-ایران http://a-b-iran.moe.gov.ir
دفتر بازرسي و مديريت عملكرد http://bazrasi-arzyabi.moe.gov.ir
سامانه ارزيابي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي عملكرد http://amalkard.moe.gov.ir
سامانه ثبت و پیگیری شکایات http://bazres.moe.gov.ir
دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري http://takhalofat.moe.gov.ir
مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق http://bes.moe.gov.ir
90
دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل http://cmid.moe.gov.ir
دفتر محيط زيست، ايمني، بهداشت و امور اجتماعي http://ehss.moe.gov.ir
مرکز امور اجتماعی اب و انرژی http://csawe.moe.gov.ir
معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي
دفتر برنامه ريزي راهبردي و تلفيقي http://ipo.moe.gov.ir
دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق http://rcewm.moe.gov.ir
تعرفه و قوانين و مقررات فروش برق http://tariff.moe.gov.ir
دفتر خصوصي سازي و امور مجامع http://bea.moe.gov.ir
معاونت آب و آبفا
دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفا http://wcm.moe.gov.ir
دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا http://waterplan.moe.gov.ir
دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا http://opb.moe.gov.ir
معاونت امور تحقيقات و منابع انساني
دفتر توسعه منابع انساني http://hrd.moe.gov.ir
87
93
دفتر توسعه مديريت و تحول اداري http://tahavol.moe.gov.ir
بانك اطلاعات فراخوان‌هاي انتخاب و انتصاب مديران http://farakhan.moe.gov.ir
دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري http://trt.moe.gov.ir
93
97
تقویم اموزشی http://tmis.moe.gov.ir
سامانه طرح هاي نوآورانه http://idea.moe.gov.ir
مركز آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق https://tvqc.moe.gov.ir
دفتر فناوري اطلاعات و آمار http://ict.moe.gov.ir
سامانه اطلاعات ICT صنعت آب و برق http://ictinfo.moe.gov.ir
شبكه آمار و اطلاعات http://isn.moe.gov.ir
مركز اطلاعات علمي، اسناد و كتابخانه http://lib.moe.gov.ir
فناوري اطلاعات مكاني http://git.moe.gov.ir
معماري سازماني http://ea.moe.gov.ir
ايميل سازماني http://webmail.moe.gov.ir
معاونت برق و انرژي
83
دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق http://lsptd.moe.gov.ir
دفتر راهبري و نظارت امور برق http://psp.moe.gov.ir
هيات تنظيم بازار برق http://regulatory.moe.gov.ir
درگاه خدمات الکترونیک مولدهای مقیاس کوچک http://www.iranchp.ir
دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي http://pep.moe.gov.ir
90
دفتر توسعه انرژي‌هاي نو، استاندارد و ارتقاي بهره‌وري برق و انرژي http://eeo.moe.gov.ir
معاونت پشتيباني، حقوقي و امور مجلس
دفتر امور مجلس http://majlis.moe.gov.ir
دفتر امور حقوقي http://law.moe.gov.ir
اداره كل امور اداري و پشتيباني http://edari.moe.gov.ir
97
سامانه ثبت نام امريه سربازي http://amriyeh.moe.gov.ir
معاملات http://tender.moe.gov.ir
دبيرخانه شوراي مركزي ورزش http://sport.moe.gov.ir
كانون بازنشستگان وزارت نيرو و صنعت آب و برق http://kb.moe.gov.ir
ساير
ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو http://atabat.moe.gov.ir
امور فرهنگي http://sahab.moe.gov.ir
باشگاه فرزندان برتر صنعت آب و برق http://bartar.moe.gov.ir
امور ايثارگران http://isargaran.moe.gov.ir
سامانه ساجون http://sajoon.ir
امور زنان و خانواده http://women.moe.gov.ir
97
معاونت قرآن و عترت مركز بسيج http://quran.moe.gov.ir

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"