قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1399/11/12
سایت مرجع: معماري سازماني
دومین نشست مجازي کارگروه معماري سازماني وزارت نيرو در روز یکشنبه مورخ 1399/11/12با حضور اعضاء برگزار گردید.
1399/10/13
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1399/10/13
سایت مرجع: معماري سازماني
اولین نشست مجازي کارگروه معماري سازماني وزارت نيرو در روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 با حضور تمامی اعضاء برگزار گردید.
1399/08/23
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1399/04/28
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/04/18
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
در اين سند الزام ايجاد زبان عربي حذف و بند 22-3 افزوده گرديد
1399/01/17
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
موضوع گام 5 و 6و 7 راهنماي اجراي بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم  توسعه كشور
 
1398/10/20
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1398/05/05
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1398/05/05
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1398/05/02
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1398/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1398/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1397/12/27
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
نتایج نمایش 1-20 (از 148)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|