قوانین و مقررات (موضوع) > برنامه ريزي و اقتصادي
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع برنامه‌ريزي و اقتصادي

1399/04/28
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/04/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1399/02/02
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1399/01/30
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
1399/01/30
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
1399/01/17
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
موضوع گام 5 و 6و 7 راهنماي اجراي بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم  توسعه كشور
 
1398/12/29
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1398/05/05
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1398/05/05
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1398/05/02
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1397/12/28
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1397/11/13
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/08/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1396/07/03
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1396/07/03
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1396/07/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1396/07/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
نتایج نمایش 1-20 (از 137)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|