اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع آب

1399/08/25
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1399/08/23
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1399/04/28
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/03/06
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/02/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/02/21
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1399/02/21
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1399/02/21
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1399/02/20
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1399/02/14
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
1399/01/17
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
موضوع گام 5 و 6و 7 راهنماي اجراي بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم  توسعه كشور
 
1399/01/06
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/01/06
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1398/12/12
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1398/11/08
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي عالي آب
1398/10/25
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
نتایج نمایش 1-20 (از 510)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|