قوانین و مقررات (نوع) > مصوبات هیات دولت
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مصوبات هيات دولت

مصوبات هيئت دولت
1397/11/29
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1389/04/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1400/05/09
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1400/02/21
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1400/04/09
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1400/02/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1400/03/08
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1394/09/22
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1396/08/08
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1394/03/27
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1392/05/09
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1391/03/08
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1387/11/07
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1390/04/19
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
نتایج نمایش 1-20 (از 130)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|