قوانین و مقررات (نوع) > دستورالعمل ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

دستورالعمل‌ها

دستورالعمل ها
1392/11/14
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1400/01/23
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1400/08/13
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1396/03/16
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1396/03/16
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1396/03/16
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1397/04/09
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1399/04/31
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1399/08/01
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/02/15
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/06/27
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1396/03/16
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1396/03/16
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1396/03/16
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
نتایج نمایش 1-20 (از 268)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|