قوانین و مقررات (نوع) > آیین نامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

آيين‌نامه‌ها

آيين نامه ها
1387/06/08
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
1387/09/08
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
1392/09/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1392/09/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1388/01/25
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
اين آيين‌نامه به‌منظور تبيين نحوه برگزاري جلسات، روند تصميم‌گيري در شورا، ايجاد سازمان اجرايی و مشخص كردن تعداد و انواع كميته‌هاي آن تدوين شده است.
1381/03/05
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1391/11/01
سایت مرجع: امور ايثارگران

1391/11/01
سایت مرجع: امور ايثارگران

1390/05/22
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1387/11/05
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
1377/05/18
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1388/09/16
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1391/07/18
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش

 نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزشهای همگانی وزارت نیرو

1391/07/18
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
آیین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت
نتایج نمایش 61-80 (از 158)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|