قوانین و مقررات (نوع) > آیین نامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

آيين‌نامه‌ها

آيين نامه ها
1399/07/30
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/01/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1399/04/02
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1392/09/25
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1392/07/16
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1398/04/17
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1385/01/16
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1399/11/14
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1393/06/10
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1381/01/14
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1394/07/11
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1399/10/06
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1397/02/09
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1399/01/30
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
نتایج نمایش 1-20 (از 178)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|