راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرح های حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی
1399/03/24
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
به دلیل حساسیت وجود خط مرز قانونی بین‌المللی در مجاری رودخانه‌های مرزی ایران و همچنين ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری منطقی و عادلانه و منطبق با منافع ملی کشور از منابع آبی مشترک و سایر ظرفيت‌هاي موجود در این منابع، اهميت اين موضوع بيش از پيش نمايان می‌شود. از اين رو، آگاهي و به کارگيري قوانین ملی و حقوق بین‌المللی در تمام مراحل برنامه‌ریزی، مطالعه و اجراي طرح‌هاي ساماندهي رودخانه‌هاي مرزي براي پرهيز از مشکلات و تنش‌های ملی و بین‌المللی احتمالي، ضروري به نظر مي‌رسد.گستردگی و پراکندگی قوانین و مقررات ملی و ملاحظات بین‌المللی مرتبط با حفاظت و ساماندهی رودخانه‌های مرزی، ضرورت جمع‌آوری، تحلیل و تدوین یک مجموعه مستند و مدون را برای بهره‌برداری و کاربردی کردن این نظام حقوقی در انجام خدمات مهندسی بستر و حریم رودخانه‌های مرزی، ضروری کرده است.

مدیریت محترم دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نيرو به پيشنهاد جناب آقاي دکتر صاحبقراني و به منظور دستیابی به یک مجموعه مستند و مدون، انجام پژوهشي پيرامون موارد فوق را با هماهنگی و نظارت آن دفتر، در دستور کار قرار دادند. در راستای انجام این هدف، خروجی نزدیک به دو سال پژوهش ايشان، مجلدی است تحت عنوان "راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرح‌هاي حفاظت و ساماندهي رودخانه‌هاي مرزي ايران" که در حال حاضر مورد استفاده مدیران و کارشناسان کشور در مطالعه و اجرای این طرح‌ها قرار گرفته است.

این کتاب که ماحصل تجربیات و ملاحظات مؤلف در کاربرد مسائل حقوقي شامل قوانين داخلي و قراردادهاي دو جانبه با کشورهاي همسايه در حفاظت و ساماندهي رودخانه‌هاي مرزي کشور است، می‌تواند راهنمای مناسبی برای همکاران وزارت نیرو و بسیاری از کارشناسان و مدیران در این حوزه قرار گیرد. بدیهی است انتشار این کتاب به‌عنوان یکی از نخستین گام‌ها در تولید ادبیات تخصصی میان بخشی رودخانه‌های مرزی و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و از کلیه صاحبنظران و کارشناسان در این حوزه انتظار می‌رود با ارائه نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود، دفتر رودخانه‌هاي مرزي را در ادامه راه و تولید مطالب کاربردی همراهی نمایند.