انرژی برق مشترکین
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
اين کتاب در سال 1386  در دفتر مطالعات و تحقيقات شرکت توزيع نيروي برق استان بوشهر تهيه گرديده و
در 151 صفحه توسط انتشارات ستاره جنوب بوشهر به چاپ رسیده است. هدف از گرداوری این کتاب، آشناسازی مشترکین شبکه با سیستم قدرت و راهکارهای مصرف بهينه انرژي و ایجاد ارتباط دوسویه با ایشان بوده و تلاش شده است راهنماي جامعي براي هدايت مشترکين محترم در استفاده بهينه از خدمات شرکتهاي توزيع نيروي برق تهیه گردد.
تاريخچه مطالعه علم الکتريسيته، انواع منابع انرژي(تجديد پذير و تجديد ناپذير)، انشعاب برق و قوانين اشتراک شبکه، روشهاي مديريت مصرف انرژي به ویژه در بخش خانگی، نکات ایمنی در مواجهه با شبکه برق و برق گرفتگي، کمکهاي اوليه امدادي، شرح واقعيتهاي تلخ انشعابات غير مجاز و سرقت تجهيزات شبكه به همراه عواقب جبران ناپذير آنها براي شبكه و مشتركين سيستم توزيع، بخشهاي گوناگون پيش روي خوانندگان این کتاب است.
شیرین یوسفی