آموزش فرایندها در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو
1394/07/27
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
در راستای اجرای نظامنامه و دستورالعملهای حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، پاورپوینت ارائه شده در دومین همایش سالانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در سایت دفتر قرار گرفت.