اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > مدير عامل شركت توليد نيروي برق دماوند - آقاي مهندس محمد باقر كوشا

مدیریت تولید برق

مدير عامل شركت توليد نيروي برق دماوند - آقاي مهندس محمد باقر كوشا
1391/11/25