اطلاعات و آمار > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/08/23
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1399/08/20
سایت مرجع: Statistical Network
1399/07/15
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 1-5 (از 168)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/08/20
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1399/04/17
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1399/03/19
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 1-5 (از 81)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/08/20
سایت مرجع: Statistical Network
1399/08/20
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
نتایج نمایش 1-5 (از 154)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/08/20
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1398/11/08
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/09/06
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
سايتهاي اين قسمت بر اساس آخرين بروز رساني سايت از سوي شرکتها لينک شده و هر هفته پايش ميشود.
نتایج نمایش 1-5 (از 34)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
فناوري اطلاعات
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2010/08/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1399/08/23
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1399/07/15
سایت مرجع: Statistical Network
1399/06/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 33)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
انرژي
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2010/08/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1399/08/24
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1399/08/23
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1399/08/20
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 1-5 (از 291)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/09/04
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1399/08/24
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1399/08/23
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1399/08/20
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 1-5 (از 637)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/09/04
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1399/09/01
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
صورتجلسه چهاردهم کمیته راهبری مورخ 27 آبان‌ماه 1399
1399/08/28
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
نتایج نمایش 1-5 (از 275)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/09/04
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1399/09/01
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
صورتجلسه یازدهم کمیته راهبری مورخ اول آبان‌ماه 1399
1399/09/01
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
صورتجلسه چهاردهم کمیته راهبری مورخ 27 آبان‌ماه 1399
نتایج نمایش 1-5 (از 279)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|