اطلاعات و آمار > مقاله ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

ساير
2019/01/01
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1399/11/29
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/11/08
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1399/09/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/08/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1a-(1).png ارائه دهنده: مرتضی بخشایش، مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو
نتایج نمایش 1-5 (از 137)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2019/01/01
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1399/11/08
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1399/05/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 29)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
منابع انساني
1399/11/29
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/11/08
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1399/08/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1a-(1).png ارائه دهنده: مرتضی بخشایش، مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو
نتایج نمایش 1-5 (از 165)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1399/11/29
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/05/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1397/10/23
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 1-5 (از 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
فناوري اطلاعات
1399/11/29
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/10/13
سایت مرجع: معماري سازماني
نویسندگان: حمیدرضا اقیری، ایمان رکوعی، رضا کرمی، آرزم دهستانی، امین عدالت پور
محل انتشار : اولین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
سال انتشار: 1396
1399/09/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/05/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 17)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
انرژي
1400/01/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1399/11/29
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/09/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/05/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 54)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1400/01/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1399/11/29
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/11/29
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/09/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 104)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
1399/11/29
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/11/18
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
روزنامه پیام ما- ویژه‌نامه قانون آب
1399/10/06
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
لیست اسامی کارگاه تدوین پیش نویس قانون آب - سرفصل مالکیت منابع آب مورخ 99.10.02
1399/09/29
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب

doctorinebook-(1).jpg


«گزارش راهنمای تدوین مواد پیشنویس قانون آب به تفکیک سرفصل ها» 
1399/09/29
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب

doctorinebook-(1).jpg


«سند پشتیبان تدوین مواد قانون آب در سرفصل "مالکیت منابع آب"» 
نتایج نمایش 1-5 (از 79)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
1399/11/18
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
روزنامه پیام ما- ویژه‌نامه قانون آب
1399/11/06
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
لیست اسامی شرکت‌کنندگان- کارگروه 22 دی‌ماه
1399/11/06
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
لیست اسامی شرکت‌کنندگان- کارگروه 23 دی‌ماه
1399/11/06
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
لیست اسامی شرکت‌کنندگان- کارگروه 2 دی‌ماه
1399/11/06
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
لیست اسامی شرکت‌کنندگان- کارگروه 7 دی‌ماه
نتایج نمایش 1-5 (از 133)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|