فراخوان انتخاب
مدير مركز منطقه‌اي مديريت آب شهري تهران (RCUWM)
 
در راستاي راهبرد شايسته‌گزيني وزارت نيرو در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد علاقمند و واجد شرايط عمومي و تخصصي خدمت‌گذاري، اين وزارت از متخصصين داوطلب براي همكاري در سمت «مدير مركز منطقه‌اي مديريت آب شهري – تهران (RCUWM)» دعوت به اعلام آمادگي مي‌نمايد.
الف) اهم وظایف و مسئولیت‌های پست مدير مركز منطقه‌اي مديريت آب شهري
 1. اجراي وظايف و ماموريت‌هاي مركز در راستاي اهداف آن با تمركز بر فعاليت‌هاي پژوهشي، آموزشي و مطالعاتي
 2. مديريت فعاليت‌هاي آموزشي و تربيتي به منظور ظرفيت‌سازي در زمينه مديريت بهم‌پيوسته منابع آب، مديريت هم‌بسته آب، انرژي و پسماند، مديريت بهم‌پيوسته سيلاب و زهكشي شهري، سازگاري با تغيير اقليم و سازگاري با كم‌آبي، انتقال تجربيات مفيد (Best practices)
 3. اجراي فعاليت‌هاي پژوهشي، توسعه‌اي و تحقيقات علمي در همكاري با ساير مراكز پژوهشي مرتبط در سراسر جهان
 4. برگزاري سمپوزيوم‌ها و همايش‌هاي علمي (در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي)
 5. تدوين برنامه‌ جامع در خصوص فناوري ارتباطات و اطلاعات و گردآوري اطلاعات موجود در جهان و ايجاد پايگاه‌هاي داده مناسب
 6. گردآوري و انتشار دانش محلي مرتبط
 7. انتشار و توزيع فعاليت‌هاي پژوهشي در كشورهاي مختلف از طريق كتب، مقالات و غيره
 8. جلب مشاركت سازمان‌هاي منطقه‌اي و سازمان‌هاي بين‌المللي در زمينه فعاليت‌هاي مركز
 9. تنظيم برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت مركز
 10. تهيه گزارش سالانه از فعاليت‌هاي مركز
 11. تهيه دستور كار جلسات شوراي حكام
 12. برگزاري جلسات شوراي حكام و ارائه گزارش فعاليت‌هاي مركز به شورا و همچنين به اجلاس بين‌الدول آبشناسي يونسكو
 13. انجام امور اجرايي مربوط به مصوبات شوراي حكام و تصميمات اخذشده در جلسات سالانه شوراي حكام
 14. انجام ساير اموري كه از طرف شوراي حكام ارجاع مي‌شود.
 15. انجام كليه امور اداري، استخدامي، پشتيباني و مالي و كنترل و نظارت بر همه امور مركز
 16. تامين منابع مالي مركز از طريق انعقاد قراردادهاي پژوهشي و آموزشي و يا مطالعاتي و يا از طريق دريافت كمك‌هاي دولتي و غيردولتي
 17. امضاي كليه قراردادها، تفاهم‌نامه‌هاي همكاري و تعهدات مركز
 18. انجام هماهنگي‌هاي لازم با دفتر منطقه‌اي يونسكو و كميسيون ملي يونسكو در مورد فعاليت‌ها و همكاري‌هاي مشترك
 19. انجام همكاري با ساير مراكز آب يونسكو و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آنها
 20. انجام هماهنگي‌هاي لازم با حوزه‌هاي ذيربط وزارت نيرو (از جمله امور بين‌الملل و معاونت آب و آبفا) در راستاي هم‌افزايي رويكردها
ب) شرایط احراز پست مدير مركز منطقه‌اي مديريت آب شهري
 1. برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذيربط
 2. برخورداري از توان مديريتي و اجرايي براي اداره امور مركز و اجرايي نمودن اهداف آن
 3. دارا بودن تجربه و توانايي كافي در تامين منابع مالي و جذب كمكهاي مالي بين‌المللي
 4. آشنايي با مباني مديريت بهم‌پيوسته منابع آب، آبرساني، سيلاب و زهكشي شهري و ساير زمينه‌هاي فعاليت مركز
 5. دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري از دانشگاه‌هاي معتبر داخل و خارج در رشته عمران آب يا ساير رشته‌هاي مرتبط
 6. برخورداري از سابقه كار مرتبط بميزان 10 سال كه حداقل 3 سال آن در مراكز يا سازمان‌هاي بين‌المللي و يا با شرح خدمات اجرايي- مديريتي بين‌المللي در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، مرتبط با حوزه تخصصي، طي شده باشد.
 7. برخورداري از سوابق علمي و پژوهشي در سطح ملي و بين‌الملل مرتبط با موضوع  فعاليت مرکز
 8. تسلط كامل به زبان انگليسي در زمينه‌هاي نوشتاري و گفتاري در جنبه‌هاي تخصصي و عمومي. افرادي كه علاوه بر زبان انگليسي بر يكي ديگر از زبان‌هاي رسمي يونسكو تسلط كامل داشته باشند، از اولويت برخوردارند.
 9. آشنايي با سازوكار و ساختار تشكيلاتي يونسكو، فازهاي مختلف برنامه بين‌المللي آبشناسي، اهداف توسعه پايدار، كرسي‌ها و ساير مراكز گروه دو يونسكو و ...
ج) شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار
 • ویژگی‌های شخصیتی، توانمندی‌های فردی و اخلاق حرفه‌ای
 • توانایی رهبری و مدیریت و پیگیری مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌ها
 • نگرش راهبردی، تحلیلی و برنامه‌ای
 • مهارت مذاکره، تعامل و همکاری گروهی
 • توانایی‌های عمومی مدیریت (سازماندهی، هدایت، تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل)
 • شناخت محیطی و آگاهی‌های سازمانی
 • برخورداري از مهارت‌هاي لازم در ايجاد ارتباط
د ) مدارک مورد نياز
 1. نامه روکش فرم درخواست شامل متني با حداکثر 800 کلمه که توضيح دهد ويژگي‌ها و توانمندي‌هاي متقاضي چگونه با نيازمندي‌هاي سمت مدير مركز منطقه‌اي مديريت آب شهري – تهران (RCUWM) متناسب است.
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. رزومه مديريتي (حداکثر دو صفحه)
 4. اطلاعات کامل تماس
* سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد.
توجه:
 1. تکميل فرم درخواست و ارسال مدارک صرفاً از طريق سايت امکان‌پذير است.
 2. ارزیابی شایستگی‌های (عمومی- اختصاصی) متقاضیان توسط اعضاء کارگروه بررسي شايستگي‌ها براساس معیارها و امتیازدهی متقاضیان انجام خواهد گرفت.
 3. حقوق و مزایا مطابق با مفاد مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین و برقرار می‌گردد.
 4. ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه تعهدی را برای وزارت نیرو ایجاد نخواهد کرد.