سایتهای صنعت آب و برق > سايت‌هاي خبري و نشريات
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
اجلاس شورای جهانی آب http://www.wwf7.ir
پايگاه خبري برق تهران - تابش http://tabesh.trec.co.ir
سايت خبري شركت توانير http://news.tavanir.org.ir
سايت خبري شركت توليد نيروي برق حرارتي http://news.tpph.ir
سايت خبري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور http://news.nww.ir
سايت خبري وزارت نيرو http://news.moe.org.ir
شبكه خبري آب كشور http://www.wnn.ir
كتابخانه صنعت برق http://library.tavanir.org.ir
موزه صنعت برق ايران http://museum.trec.co.ir
نشريه انرژي ايران http://www.necjournals.ir
نشريه خبري مهندسي آب http://mohandesiab.com
نمايشگاه بين‌المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب http://www.watex.ir
مركز منطقه‌اي آب شهري http://www.rcuwm.org.ir

توضيح

سايتهاي برتر:
سايت‌هاي با نشان  در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق" (زمستان 1383) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان  در "جلسه ارزيابي جايگاه‌هاي الكترونيكي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه" (بهار 1385) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق" (2 شهريور 1387) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" (3 آبان 1390) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌  در "ارزیابی دوره ای" (دیماه 1393) به عنوان سایت برتر معرفی شدند.
سايت‌هاي با نشان   در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق" (مرداد 1395) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.