سایتهای صنعت آب و برق > بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي استان فارس http://www.farsidn.co.ir
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي استان گيلان http://www.abyariguilan.ir
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي دز-شمال خوزستان http://www.dezco.ir
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي كرخه و شاور http://www.kashco.ir
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي گتوند http://www.gotvand.ir
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان http://www.moghanidn.co.ir
شركت بهره برداري از شبكه‌هاي آبياري كرخه و شاور http://www.ka-sh.ir
شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق استان بوشهر http://www.buidn.co.ir
شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق استان خوزستان http://www.abjonoob.ir
شرکت بهره برداری میراب زاینده رود http://www.mirabco.ir

توضيح

سايتهاي برتر:
سايت‌هاي با نشان  در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق" (زمستان 1383) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان  در "جلسه ارزيابي جايگاه‌هاي الكترونيكي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه" (بهار 1385) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق" (2 شهريور 1387) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" (3 آبان 1390) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌  در "ارزیابی دوره ای" (دیماه 1393) به عنوان سایت برتر معرفی شدند.
سايت‌هاي با نشان   در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق" (مرداد 1395) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.