سایتهای صنعت آب و برق > بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي استان فارس http://www.farsidn.co.ir
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي استان گيلان http://www.abyariguilan.ir
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي دز-شمال خوزستان http://www.dezco.ir
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي كرخه و شاور http://www.kashco.ir
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي گتوند http://www.gotvand.ir
شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان http://www.moghanidn.co.ir
شركت بهره برداري از شبكه‌هاي آبياري كرخه و شاور http://www.ka-sh.ir
شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق استان بوشهر http://www.buidn.co.ir
شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق استان خوزستان http://www.abjonoob.ir
شرکت بهره برداری میراب زاینده رود http://www.mirabco.ir

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"