سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي مادر‌تخصصي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت سهامي مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران - توانير http://www.tavanir.org.ir
AMIF http://www.tavanir.org.ir/amif
ICT در صنعت برق http://www.tavanir.org.ir/ict
آمار صنعت برق http://amar.tavanir.org.ir
امور زنان http://women.tavanir.org.ir
تعالي سازماني در صنعت برق http://productivity.tavanir.org.ir
دفتر امور مجامع http://www.tavanir.org.ir/assemblies
دفتر مديريت مصرف برق http://edsm.tavanir.org.ir
سيستم اطلاعات جغرافيايي http://gis.tavanir.org.ir
طرح خصوصي سازي صنعت برق http://www.tavanir.org.ir/privatization
طرح طبقه‌بندي مصارف مصارف انرژي برق صنايع كشور http://www.tavanir.org.ir/isic
طرح ملي كاهش تلفات انرژي http://www.tavanir.org.ir/energy
قوانين و مقررات فروش برق http://tariff.tavanir.org.ir
كانون بازنشستگان توانير http://www.tavanir.org.ir/kanoon
كتابخانه تخصصي صنعت برق http://library.tavanir.org.ir
مديريت اسناد http://www.tavanir.org.ir/tech-doc
مديريت دانش سازماني http://www.tavanir.org.ir/km
معاملات http://tender.tavanir.org.ir
معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شبكه http://www.tavanir.org.ir/planning
معاونت هماهنگي توزيع http://www.tavanir.org.ir/dm
معاونت هماهنگي مالي و پشتيباني http://www.tavanir.org.ir/financial
معاونت هماهنگي و توليد http://www.tavanir.org.ir/generation
منابع انساني و تحقيقات http://www.tavanir.org.ir/hum_res
مهندسي ارزش http://www.tavanir.org.ir/eval
شركت سهامي مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران http://www.wrm.ir
شبكه خبري آب ايران http://www.wnn.ir
سيستم اطلاعات سدهاي مخزني درحال بهره‌برداري DIS http://dams.wrm.ir
معاملات http://tender.wrm.ir
شركت سهامي مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور http://www.nww.ir
سايت خبري htp://news.nww.ir
معاملات http://tender.nww.ir
شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي http://www.tpph.ir
پايگاه اطلاع‌رساني پدافند غيرعامل و مديريت بحران http://cmid.tpph.ir
پايگاه خبري http://news.tpph.ir
پايگاه اطلاع رساني كانون بازنشستگان http://kb.tpph.ir
پايگاه اطلاع رساني معاملات http://tender.tpph.ir
شركت مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق - ساتكاب http://www.satkab.com

توضيح

سايتهاي برتر:
سايت‌هاي با نشان  در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق" (زمستان 1383) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان  در "جلسه ارزيابي جايگاه‌هاي الكترونيكي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه" (بهار 1385) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق" (2 شهريور 1387) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" (3 آبان 1390) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌  در "ارزیابی دوره ای" (دیماه 1393) به عنوان سایت برتر معرفی شدند.
سايت‌هاي با نشان   در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق" (مرداد 1395) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.