سایتهای صنعت آب و برق > شركتهاي مرتبط
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران (ستصا) http://www.satsa.ir
انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران (شاخه تهران) http://www.iaeee.ir
سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) http://www.satba.gov.ir
93
95
سازمان توسعه برق ايران http://www.ipdc.ir
شركت اختر برق اصفهان http://www.akhtarco.ir
شركت ايران ترانسفو http://www.iran-transfo.com
87
شركت ايران سوئيچ http://www.iranswitch.org
شركت ايستا نوآوران نيرو http://www.inn-co.com
شركت بازرسي مهندسي ايران http://www.ieico.com
شركت پارس سوئيچ http://www.parsswitch.com
87
شركت پيماب http://www.peymab.com
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران http://www.iwpco.ir
شركت دزآب http://www.dezab.com
شركت زايند آب http://www.zayandab.com
شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان http://www.sswrd.ir
شركت سهامي ساختمان سد و تاسيسات آبياري (سابير) http://www.sabir.ir
شركت صانير http://www.sunir.com
شركت طوس آب http://www.toossab.net
شركت فرآب http://www.farab.com
شركت قدس نيرو http://www.ghods-niroo.com
شركت كلر پارس http://www.chlorpars.com
شركت كنتور سازي ايران http://www.ski.ir
شركت مازيار صنعت http://www.maziyar-s.com
شركت متن http://www.matn.com
شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) http://www.mapnagroup.com
شركت مشانير http://www.moshanir.co.ir
شركت مشاورين انفورماتيك نيرو (مانير) http://www.manirco.com
شركت مقره سازي ايران http://www.iraninsulator.com
شركت مكانيك آب http://www.mechanicab.com
شركت مهاب قدس http://www.mahabghodss.com
شركت مهندسي تجهيزات برق ايران http://www.ireee.com
شركت مهندسي تعميرات انتقال نيروي تهران - متانير http://www.metanir.com
شركت مهندسين مشاور آب ورزان http://abvarzan.ir
شركت مهندسين مشاور آبخوان http://www.abkhan-co.com
شركت مهندسين مشاور پارس آب تدبير http://www.parsabtadbir.com
شركت مهندسين مشاور تهران سحاب http://www.tehransahab.com
شركت مهندسين مشاور جاماب http://www.jamab.com
شركت مهندسين مشاور زيست آب http://www.zistab.com
شركت مهندسين مشاور ستيران http://www.scetiran.com
شركت مهندسين مشاور غرب نيرو http://www.gharbniroo.com
شركت موننكو ايران http://www.monenco.com
شركت نصب نيرو http://www.nasbniroo.com
شرکت صنايع آذرآب http://www.azarab.ir
شرکت نيرو ترانس http://www.niroutrans.com
87
كرمان تابلو http://www.kermantablo.com
كميته ملي آبياري و زهكشي ايران http://www.irncid.org
مركز بين‌المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آب http://www.icqhs.org

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"