مصوب مجلس - سایر < قوانین و مقررات (نوع)
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - ساير

قوانین مصوب مجلس - سایر
1388/05/31
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1394/09/01
سایت مرجع: امور ايثارگران
1393/05/01
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1385/07/16
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع
1392/11/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
 
1392/02/29
سایت مرجع: امور زنان
1386/11/23
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

1382/08/26
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1387/10/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1391/07/02
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1383/01/25
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1349/10/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1383/11/26
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
نتایج نمایش 1-20 (از 30)
 |<  < 1 - 2  >  >|