قوانین و مقررات (نوع) > آیین نامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

آيين‌نامه‌ها

آيين نامه ها
1396/08/06
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
توضيح: در فايل پيوست دوم، تغييرات صورت گرفته نسبت به معيارهاي نسخه 5 با رنگ آبي مشخص شده است
1395/12/24
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1395/12/10
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1395/11/04
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
1395/11/04
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
1395/11/04
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
1395/11/04
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1394/11/13
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1388/09/18
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1394/03/19
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1393/09/11
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
1393/09/01
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1385/08/11
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1393/04/25
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا
نتایج نمایش 1-20 (از 138)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|