ارتباط با ما > نظرسنجی صنعت آب و برق

نظرسنجي صنعت آب و برق

فرم زیر صرفا جهت جمع آوری نظرهای مردمی در مورد خدمات صنعت آب و برق و تهیه گزارشهای مدیریتی برای سازمان است

با تشكر از وقتي كه براي ارائه نظر خود صرف مي‌كنيد
فرم زير صرفاً جهت ارائه نظر در ارتباط با خدمات صنعت آب و برق است
متون ارسالي خارج از اين موضوع، متون نامفهوم و همچنين فرم‌هاي تكراري از يك آدرس (IP) 
به صورت خودكار حذف خواهد شد


 
 
* جنسيت:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* مكان مراجعه شما:  
 


 
 

 
 
تقویماکنون

چگونگي آشنايي با مراحل انجام كار در شركت:  
 

در صورت عدم رضايت علت‌ها را مشخص نماييد:  
 
 
 

* براي انجام كار خود بيش از تعرفه‌هاي رسمي مبلغي پرداخت كرده‌ايد؟:  
 

* براي انجام كار خود به سفارش و توصيه متوسل شده‌ايد؟:  
 

* برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است؟: