تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
پرتال http://www.moe.gov.ir
سايت خبري http://news.moe.gov.ir
فراخوان مدیران برق http://f-bargh.moe.gov.ir
مركز روابط عمومي و اطلاع رساني http://pr.moe.gov.ir
#هرهفته الف-ب-ایران http://a-b-iran.moe.gov.ir
دفتر بازرسي و مديريت عملكرد http://bazrasi-arzyabi.moe.gov.ir
سامانه ارزيابي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي عملكرد http://amalkard.moe.gov.ir
سامانه ثبت و پیگیری شکایات http://bazres.moe.gov.ir
دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري http://takhalofat.moe.gov.ir
مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق http://bes.moe.gov.ir
90
دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل http://cmid.moe.gov.ir
معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي
دفتر برنامه ريزي راهبردي و تلفيقي http://ipo.moe.gov.ir
دفتر خصوصي سازي و امور مجامع http://bea.moe.gov.ir
دفتر محيط زيست، ايمني، بهداشت و امور اجتماعي http://ehss.moe.gov.ir
مرکز امور اجتماعی اب و انرژی http://csawe.moe.gov.ir
مرکز انرژی های سبز ایران http://geci.moe.gov.ir
معاونت آب و آبفا
دبیرخانه شورای عالی اب http://swc.moe.gov.ir
کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب http://iranfloods.moe.gov.ir
دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفا http://wcm.moe.gov.ir
دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا http://waterplan.moe.gov.ir
دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا http://seso.moe.gov.ir
93
سامانه الکترونیکی مستندسازی فرایندانتخاب مشاوران https://saham.seso.ir
دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا http://opb.moe.gov.ir
معاونت امور تحقيقات و منابع انساني
دفتر توسعه منابع انساني http://hrd.moe.gov.ir
87
93
دفتر توسعه مديريت و تحول اداري http://tahavol.moe.gov.ir
دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري http://trt.moe.gov.ir
93
97
تقویم اموزشی http://tmis.moe.gov.ir
سامانه طرح هاي نوآورانه http://idea.moe.gov.ir
دفتر فناوري اطلاعات و آمار http://ict.moe.gov.ir
شبكه آمار و اطلاعات http://isn.moe.gov.ir
مركز اطلاعات علمي، اسناد و كتابخانه http://lib.moe.gov.ir
درگاه اطلاعات مكاني وزارت نيرو http://geoportal.moe.gov.ir
فناوري اطلاعات مكاني http://git.moe.gov.ir
ايميل سازماني http://webmail.moe.gov.ir
معاونت برق و انرژي
83
دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق http://lsptd.moe.gov.ir
دفتر راهبري و نظارت امور برق http://psp.moe.gov.ir
شوراي پايايي شبكه برق كشور http://iranerc.moe.gov.ir
هيات تنظيم بازار برق http://regulatory.moe.gov.ir
درگاه خدمات الکترونیک مولدهای مقیاس کوچک http://www.iranchp.ir
دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي http://pep.moe.gov.ir
90
دفتر توسعه انرژي‌هاي نو، استاندارد و ارتقاي بهره‌وري برق و انرژي http://eeo.moe.gov.ir
معاونت پشتيباني، حقوقي و امور مجلس