وزارت نيرو در راستای راهبرد شایسته گزینی در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد داراي صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي خدمتگزاري، از متخصصان داوطلب واجد شرايط براي همكاري در سمت‌هاي زير دعوت به اعلام آمادگي مي‌نمايد 

جهت مشاهده شرايط انتصاب بر روي عنوان مورد نظر كليك نماييد

فراخوان شماره 23 دعوت به همكاری
وضعيت: آغاز ثبت نام - مهلت تا تاريخ 09 / 07 / 98
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي زنجان

فراخوان شماره 22 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي اردبيل (اطلاعيه شماره 1)

فراخوان شماره 21 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- مدير کل دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نیرو (اطلاعيه شماره 1)
2- مدير کل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نیرو (اطلاعيه شماره 1)
3- مدیرکل دفترراهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو (اطلاعيه شماره 1)

فراخوان شماره 20 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- فراخوان مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان سيستان و بلوچستان

فراخوان شماره 19 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- فراخوان مديرعامل شركت آب منطقه‌اي بوشهر (اطلاعيه شماره 1)

فراخوان شماره 18 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- فراخوان (مجدد) مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

فراخوان شماره 17 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- فراخوان مديركل دفتر فناوري اطلاعات (اطلاعيه شماره 1)
2- فراخوان معاونت تحقيقات و منابع انساني (اطلاعيه شماره 2)

فراخوان شماره 16 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- فراخوان مدیرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان
 


فراخوان شماره 15 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- فراخوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان (اطلاعيه شماره 1)
2-
فراخوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران (اطلاعيه شماره 1)
3-
فراخوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی (اطلاعيه شماره 1)

فراخوان شماره 14 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
2- فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

فراخوان شماره 13 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- فراخوان مديرعامل شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي (اطلاعيه شماره 1)

 
فراخوان شماره 12 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- فراخوان رييس موسسه عالي علمي - كاربردي صنعت آب و برق (اطلاعيه شماره 1)

فراخوان شماره 11 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد
1- فراخوان مدیرعامل شرکت  مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي چهارمحال بختیاری (اطلاعيه شماره 1)
2- فراخوان مدیرعامل شرکت  مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي قزوین (اطلاعيه شماره 1)
3- فراخوان مدیرعامل شرکت  مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال بختیاری (اطلاعيه شماره 1)
4- فراخوان مدیرعامل شرکت  مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان (اطلاعيه شماره 1)
5- فراخوان مدیرعامل شرکت مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان (اطلاعيه شماره 1)

فراخوان شماره 10 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز (طی روزهای آتی اطلاعیه شماره 1 درج خواهد شد)
2-
فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (طی روزهای آتی اطلاعیه شماره 1 درج خواهد شد)
3-
فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس (طی روزهای آتی اطلاعیه شماره 1 درج خواهد شد)

فراخوان شماره 9 دعوت به همكاری
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

فراخوان شماره 8 دعوت به همكاري

وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

 

1- فراخوان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان(جهت مشاهده و ثبت‌نام کلیک نمایید)

2- فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر(جهت مشاهده و ثبت‌نام کلیک نمایید)

3- فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه(جهت مشاهده و ثبت‌نام کلیک نمایید)

4- فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد(جهت مشاهده و ثبت‌نام کلیک نمایید)


فراخوان شماره 7 دعوت به همكاري

وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- مديرعامل شركت برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان (اطلاعيه شماره 1)
2- مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري استان بوشهر (اطلاعيه شماره 2)
3- مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر (اطلاعيه شماره 2)

 

فراخوان شماره 6 دعوت به همكاري
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- رييس گروه سياست اجتماعي آب و انرژي
2- رييس گروه بررسي‌هاي اقتصاد اجتماعي آب و انرژي
3- رييس گروه بررسي‌هاي اجتماعي سياست و حكمراني آب و انرژي

 

فراخوان شماره 5 دعوت به همكاري
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

 

1- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي اصفهان (اطلاعيه شماره 1)

فراخوان شماره 4 دعوت به همكاري
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است 
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي تهران (اطلاعيه شماره 2)
2- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه (اطلاعيه شماره 1)
3- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي ايلام (اطلاعيه شماره 2)
4- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي كردستان (اطلاعيه شماره 1)
5- مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري استان اردبيل (اطلاعيه شماره 1)
6- مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل (اطلاعيه شماره 1)
7- رييس مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي فارس (اطلاعيه شماره 1)

 

فراخوان شماره 3 دعوت به همكاري
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است 
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد


1- مدیرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران (اطلاعيه شماره 2)
2- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌اي غرب (اطلاعيه شماره 2)
3- مدیرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي (اطلاعيه شماره 2)
4- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان يزد (اطلاعيه شماره 1)
5- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه (اطلاعيه شماره 1)
6- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان كردستان (اطلاعيه شماره 1)


فراخوان شماره 2 دعوت به همكاري
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است 
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- مدیرکل دفتر خصوصی سازی و امور مجامع وزارت نیرو (اطلاعيه شماره 2)
2- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي (اطلاعيه شماره 2)
3- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي (اطلاعيه شماره 2)
4- مدير مركز منطقه‌اي مديريت آب شهري تهران (RCUWM) (اطلاعيه شماره 1)
5- مدير مركز بين‌المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آبي (اطلاعيه شماره 1)
فراخوان شماره 1 دعوت به همكاري
وضعيت: فرايند به اتمام رسيد و مدير مربوطه انتخاب گرديد

 

1- مدیرکل دفتر روابط عمومي و اطلاع‌رساني