وزارت نيرو در راستای راهبرد شایسته گزینی در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد داراي صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي خدمتگزاري، از متخصصان داوطلب واجد شرايط براي همكاري در سمت‌هاي زير دعوت به اعلام آمادگي مي‌نمايد 

جهت مشاهده شرايط انتصاب بر روي عنوان مورد نظر كليك نماييد

فراخوان شماره 7 دعوت به همكاري

وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- مديرعامل شركت برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان (اطلاعيه شماره 1)
2- مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري استان بوشهر (اطلاعيه شماره 1)
3- مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر (اطلاعيه شماره 1)

 

فراخوان شماره 6 دعوت به همكاري
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- رييس گروه سياست اجتماعي آب و انرژي
2- رييس گروه بررسي‌هاي اقتصاد اجتماعي آب و انرژي
3- رييس گروه بررسي‌هاي اجتماعي سياست و حكمراني آب و انرژي

 

فراخوان شماره 5 دعوت به همكاري
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

 

1- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي اصفهان (اطلاعيه شماره 1)

فراخوان شماره 4 دعوت به همكاري
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است 
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي تهران (اطلاعيه شماره 1)
2- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه (اطلاعيه شماره 1)
3- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي ايلام (اطلاعيه شماره 1)
4- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي كردستان (اطلاعيه شماره 1)
5- مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري استان اردبيل (اطلاعيه شماره 1)
6- مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل (اطلاعيه شماره 1)
7- رييس مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي فارس (اطلاعيه شماره 1)

 

فراخوان شماره 3 دعوت به همكاري
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است 
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد


1- مدیرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران (اطلاعيه شماره 1)
2- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌اي غرب (اطلاعيه شماره 2)
3- مدیرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي (اطلاعيه شماره 2)
4- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان يزد (اطلاعيه شماره 1)
5- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه (اطلاعيه شماره 1)
6- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان كردستان (اطلاعيه شماره 1)


فراخوان شماره 2 دعوت به همكاري
وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است 
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

1- مدیرکل دفتر خصوصی سازی و امور مجامع وزارت نیرو (اطلاعيه شماره 2)
2- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي (اطلاعيه شماره 2)
3- مديرعامل شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي (اطلاعيه شماره 2)
4- مدير مركز منطقه‌اي مديريت آب شهري تهران (RCUWM) (اطلاعيه شماره 1)
5- مدير مركز بين‌المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آبي (اطلاعيه شماره 1)
فراخوان شماره 1 دعوت به همكاري
وضعيت: فرايند به اتمام رسيد و مدير مربوطه انتخاب گرديد

 

1- مدیرکل دفتر روابط عمومي و اطلاع‌رساني