اطلاعات و آمار > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه هاي ششم و هفتم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه چهارم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني- دفتر آموزش، تحقیقات و فن آوری
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه چهارم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني-  دفتر توسعه منابع انسانی
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه ­های اول ، سوم ، پنجم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني _ دفتر توسعه مديريت و تحول اداري 
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه دوم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني-  دفتر فناوری اطلاعات و آمار
نتایج نمایش 11-15 (از 162)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1395/08/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1395/08/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 11-15 (از 72)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه چهارم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني- دفتر آموزش، تحقیقات و فن آوری
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه چهارم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني-  دفتر توسعه منابع انسانی
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
برنامه هاي مرتبط: برنامه دوم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني-  دفتر فناوری اطلاعات و آمار
1398/08/01
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
azmoon1-1.gif اسامي و پست سازماني اعضا
1398/08/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 11-15 (از 139)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1395/11/30
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1395/10/05
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1393/11/14
سایت مرجع: Statistical Network
1390/11/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
نتایج نمایش 11-15 (از 33)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
فناوري اطلاعات
1398/03/20
سایت مرجع: Statistical Network
1398/02/28
سایت مرجع: Statistical Network
1398/02/20
سایت مرجع: Statistical Network
1397/09/26
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
نتایج نمایش 11-15 (از 21)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
انرژي
1398/05/15
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/04/22
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1398/04/17
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 11-15 (از 224)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1398/06/16
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/15
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
نتایج نمایش 11-15 (از 563)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
1398/05/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
تشکیل کار گروه احیای زاینده رود  و ساماندهی کمی و کیفی کارون بزرگ ، برنامه تامین آب شرب شهر مشهد
1398/05/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
اطلاع رسانی به مردم جهت رعایت حدود بستر و حرایم رودخانه ها و جلوگیری از ساخت و ساز، سیاستگذاری و هماهنگی در خصوص جمع آوری داده های پیس بینی باران و رواناب 
1398/05/15
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
نتایج نمایش 11-15 (از 183)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
1398/05/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
تشکیل کار گروه احیای زاینده رود  و ساماندهی کمی و کیفی کارون بزرگ ، برنامه تامین آب شرب شهر مشهد
1398/05/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
اطلاع رسانی به مردم جهت رعایت حدود بستر و حرایم رودخانه ها و جلوگیری از ساخت و ساز، سیاستگذاری و هماهنگی در خصوص جمع آوری داده های پیس بینی باران و رواناب 
1398/05/15
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
نتایج نمایش 11-15 (از 177)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|