Reports
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
2020/02/10
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2020/02/06
سایت مرجع: Statistical Network
2020/01/28
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2020/01/13
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2019/12/09
سایت مرجع: Statistical Network
Displaying results 1-5 (of 162)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2020/01/28
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2019/05/18
سایت مرجع: Statistical Network
2018/11/06
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2017/05/30
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2017/05/24
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
Displaying results 1-5 (of 72)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
2020/01/28
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2020/01/13
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2020/01/12
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
2019/12/11
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
Displaying results 1-5 (of 139)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
2020/01/28
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2019/11/27
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
سايتهاي اين قسمت بر اساس آخرين بروز رساني سايت از سوي شرکتها لينک شده و هر هفته پايش ميشود.
2019/10/07
سایت مرجع: Statistical Network
2019/09/07
سایت مرجع: Statistical Network
2019/03/05
سایت مرجع: Statistical Network
Displaying results 1-5 (of 33)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
فناوري اطلاعات
2020/02/06
سایت مرجع: Statistical Network
2020/01/28
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2020/01/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2019/12/09
سایت مرجع: Statistical Network
2019/11/27
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
سايتهاي اين قسمت بر اساس آخرين بروز رساني سايت از سوي شرکتها لينک شده و هر هفته پايش ميشود.
Displaying results 1-5 (of 21)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
انرژي
2020/02/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2020/02/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2020/02/06
سایت مرجع: Statistical Network
2020/01/28
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2020/01/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Displaying results 1-5 (of 224)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
2020/02/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2020/02/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2020/02/06
سایت مرجع: Statistical Network
2020/01/28
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2020/01/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Displaying results 1-5 (of 563)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
2020/02/06
سایت مرجع: Statistical Network
2020/01/28
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2020/01/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
وزارت نيرو در نظر دارد به منظور "بهبود عملکرد بخش آب از طریق بهبود نظام سنجش داده­های پایه منابع آب"  بررسی جایگاه کنونی مطالعات پایه منابع آب كشور و برنامه ریزی آتی را به نظر سنجی از خبرگان بگذارد. کارشناسان و مدیران و علاقمندان با دقت به سوالات پیوست به صورت تشریحی پاسخ دهند و پاسخ‌های خود را حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به آدرس ایمیل waterplan@moe.gov.ir ارسال فرمایند. 
2020/01/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
    وزارت نيرو در نظر دارد به منظور "بهبود عملکرد بخش آب از طریق بهبود نظام سنجش داده­های پایه منابع آب"  بررسی جایگاه کنونی مطالعات پایه منابع آب كشور و برنامه ریزی آتی را به نظر سنجی از خبرگان بگذارد. لذا از کلیه کارشناسان و مدیران دعوت می گردد  با دقت به سوالات پیوست به صورت تشریحی پاسخ دهند و پاسخهای خود را حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به  آدرس ایمیل waterplan@moe.gov.ir ارسال فرمایند. 
 
2020/01/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
Displaying results 1-5 (of 183)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
2020/02/06
سایت مرجع: Statistical Network
2020/01/28
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2020/01/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
وزارت نيرو در نظر دارد به منظور "بهبود عملکرد بخش آب از طریق بهبود نظام سنجش داده­های پایه منابع آب"  بررسی جایگاه کنونی مطالعات پایه منابع آب كشور و برنامه ریزی آتی را به نظر سنجی از خبرگان بگذارد. کارشناسان و مدیران و علاقمندان با دقت به سوالات پیوست به صورت تشریحی پاسخ دهند و پاسخ‌های خود را حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به آدرس ایمیل waterplan@moe.gov.ir ارسال فرمایند. 
2020/01/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
    وزارت نيرو در نظر دارد به منظور "بهبود عملکرد بخش آب از طریق بهبود نظام سنجش داده­های پایه منابع آب"  بررسی جایگاه کنونی مطالعات پایه منابع آب كشور و برنامه ریزی آتی را به نظر سنجی از خبرگان بگذارد. لذا از کلیه کارشناسان و مدیران دعوت می گردد  با دقت به سوالات پیوست به صورت تشریحی پاسخ دهند و پاسخهای خود را حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به  آدرس ایمیل waterplan@moe.gov.ir ارسال فرمایند. 
 
2019/12/09
سایت مرجع: Statistical Network
Displaying results 1-5 (of 177)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|