اطلاعات و آمار > مقاله ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

ساير
1398/10/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/10/13
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1b.gif نويسندگان: کنت بلانچارد، اسپنسر جانسون    1b-(1).gif مترجم: شهرزاد حکیم مختار 
1a.png 
سال چاپ: 1397      نوبت چاپ: 5    1a-(1).png تعداد صفحات: 80     1a-(2).png شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۴۶۲۱۰۴     1a-(3).png ناشر: انتشارات معیار اندیشه
 
1398/09/24
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
خلاصه آزمايشي
نتایج نمایش 1-5 (از 123)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1397/11/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/09/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/08/19
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1397/08/19
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1397/04/16
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 1-5 (از 24)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
منابع انساني
1398/10/13
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1b.gif نويسندگان: کنت بلانچارد، اسپنسر جانسون    1b-(1).gif مترجم: شهرزاد حکیم مختار 
1a.png 
سال چاپ: 1397      نوبت چاپ: 5    1a-(1).png تعداد صفحات: 80     1a-(2).png شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۴۶۲۱۰۴     1a-(3).png ناشر: انتشارات معیار اندیشه
 
1398/02/23
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
1397/09/17
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
1397/09/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/09/11
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 1-5 (از 158)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1397/10/23
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/09/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/09/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/09/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
نتایج نمایش 1-5 (از 9)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
فناوري اطلاعات
1398/09/19
سایت مرجع: Statistical Network
1398/09/06
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1393/09/12
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 1-5 (از 14)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
انرژي
1398/10/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/10/18
سایت مرجع: Statistical Network
1397/11/21
سایت مرجع: Statistical Network
1397/09/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1397/04/26
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 1-5 (از 52)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1398/10/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/10/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/09/06
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1398/05/08
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1398/05/08
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
نتایج نمایش 1-5 (از 101)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
1398/10/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/02/29
سایت مرجع: Statistical Network
1398/02/26
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 1-5 (از 53)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
1398/10/18
سایت مرجع: Statistical Network
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/05/08
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1398/05/08
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1398/04/29
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 1-5 (از 84)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|