اطلاعات و آمار > برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

برنامه‌ها

ساير
1398/06/27
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1397/12/15
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
نتایج نمایش 1-5 (از 53)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1397/02/31
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 1-5 (از 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
منابع انساني
1398/02/07
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1397/02/31
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1397/02/31
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 1-5 (از 9)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1390/05/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1389/12/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
نتایج نمایش 1-5 (از 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
فناوري اطلاعات
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1392/11/01
سایت مرجع: Statistical Network
 
نتایج نمایش 1-5 (از 6)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
انرژي
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1394/09/07
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
برق
1397/12/01
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1397/11/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
نتایج نمایش 1-5 (از 11)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب و فاضلاب
1397/12/01
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1397/11/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
نتایج نمایش 1-5 (از 14)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب
1397/12/01
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1397/11/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
نتایج نمایش 1-5 (از 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|